Miten keksiä nimi blogille tai nettisivustolle?

Nimen keksiminen blogille tai nettisivustolle on eräs tärkeimmistä päätöksistä jo heti blogin tai nettisivuston suunnitteluvaiheessa. Sekä blogit että verkkosivut muistetaan nimestään. Nimi on tärkeä tunnettavuuden, markkinoinnin ja hakukoneiden kannalta. Hyvä nimi helpottaa kaupallista toimintaa tunnistettavuutensa ansiosta. Esimerkiksi domain nimi https://paraspikakasino.com/ on helposti tunnistettavissa pikakasinoiden vertailusivustoksi nimensä perusteella. Usein hyvä nimi johtaa lukijan suoraan verkkosisällön ytimeen. Mitkä asiat siis vaikuttavat blogin ja nettisivuston nimeämiseen?

Miten blogin ja nettisivuston nimeäminen eroavat toisistaan?

Blogin ja nettisivuston nimeäminen eroavat toisistaan siten, että blogia varten ei välttämättä tarvitse hankkia verkkotunnusta eli domainia. Varsinaisen blogin nimen saattaa tarvittaessa voida rekisteröidä verkkotunnukseksi saman blogialustan kautta, jonne blogi perustetaan. Muussa tapauksessa blogille annettu nimi näkyy selaimen osoiterivillä blogisivuston oman verkko-osoitteen perässä. Blogilleen on tietysti mahdollista myös rekisteröidä ensin itse domain, johon blogi sitten avataan. Verkko-osoite on rekisteröitävissä domainpalvelussa. Sen voi tehdä yksityishenkilönä, tai rekisteröidä verkko-osoitteen yritykselle.

Nettisivuston nimeäminen voi tarkoittaa kahta asiaa

Nettisivuston nimeämisellä voidaan tarkoittaa käytännössä kahta asiaa. Ensin on tietenkin valittava sivustolle sopiva verkko-osoite eli verkkotunnus. Koska nettisivusto yleisemmin koostuu useammasta sivusta, on jokaiselle alasivulle annettava lisäksi vielä mielellään teemansa mukainen nimi, title. Nettisivun sisällön tulisi ilmetä alasivun nimestä.

Verkkosivuston ja alasivujen nimeäminen

Jos nettisivusto kuuluu yritykselle, sen verkko-osoite vastaa usein yrityksen, myytävän palvelun tai tuotteen nimeä. Sama pätee esimerkiksi yhdistyksiin ja säätiöihin. Sivuston nimi voi muodostua lyhenteestä. Nettisivuston nimi voi viitata myös yleisemmin sivujen sisältöön. Nimen on jäätävä mieleen, joten sen on oltava tehokas. Tehokkuus tosin ei välttämättä aina tarkoita lyhyttä ja ytimekästä, vaan pikemminkin mielikuvaa tai tietoa, joka nimeen yhdistyy. Myös yksityishenkilö voi rekisteröidä verkko-osoitteen omiin tarkoituksiinsa. Nettisivuston nimeämisessä voi vapaasti käyttää mielikuvitusta varsinkin, jos sivustoa käytetään epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Yksilöllinen nimi blogille

Lukijat tunnistavat blogin nimestä. Nimen tulisi olla riittävän yksilöllinen, jotta se erottuu lukuisten muiden blogien joukosta. Nimen tulisi olla mieleenpainuva, jotta se muistetaan jatkossakin. Blogin voi halutessaan nimetä kirjoittajansa mukaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yksityisyytensä suojaamiseksi oman nimen paljastaminen ei välttämättä ole viisainta. Eräänlainen pseudonyymi tai taiteilijanimi voisi olla tällaisessa tarkoituksessa parempi vaihtoehto. Silloin blogin teksti ei ole suoraan yhdistettävissä juuri tiettyyn kirjoittajaan. Se voi olla hyvä ratkaisu etenkin silloin, jos blogisisällön tuottaminen jaetaan jossain vaiheessa useamman kirjoittajan kesken.

Muista nämä valitessasi blogin nimeä

Nimen ei ole välttämättä pakko viitata blogin sisältöön. Toisinaan sisältöön viittaava nimi voi muodostaa rajoitteen blogin kehittyessä. Blogin teema saattaa laajentua tai tarkentua ajan saatossa, jolloin alussa valittu nimi ei enää palvelekaan blogin uutta sisältöä. Tärkeitä asioita nimeä valitessa ovat:

  • erottuvuus
  • ajattomuus
  • helppous
  • sopii blogin teemaan
  • sopii tuotemerkiksi tai yrityksen nimeksi
  • mahdollisuus suojata nimi

Blogin nimen suojaaminen

Blogin nimen voi suojata halutessaan tavaramerkillä. Täyttääkseen tavaramerkin edellytykset nimen on oltava riittävän yksilöivä, joten se ei saa olla sekoitettavissa muihin tavaramerkkeihin tai yritysnimiin. Tarkemmat tiedot tavaramerkin rekisteröimisen edellytyksistä löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n sivuilta. Toinen keino nimen suojaamiseen varsinkin kaupallisessa tarkoituksessa on rekisteröidä samanniminen yritys, tai jo olemassa olevalle yritykselle aputoiminimi. Yrityksen puolestaan kannattaa yleensä rekisteröidä aputoiminimilleenkin erilliset verkko-osoitteet.

Muista tämä varatessasi verkkotunnusta

Kun valitset tarkoituksiin sopivaa verkko-osoitetta, kaikki vapaana näkyvät domainit eivät sittenkään välttämättä ole vapaasti käytettävissä. Valittu verkkotunnus ei nimittäin saa loukata jo aiemmin suojattua tavaramerkkiä tai nimeä. Yrityksellä on periaatteessa etuoikeus toiminimensä tai aputoiminimensä mukaisiin identtisiin .fi-päätteisiin verkko-osoitteisiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo sivuillaan tarkemmin siitä, kenellä oikeus fi-päätteisiin domaineihin on ja missä tapauksissa verkkotunnuksen voi menettää. Koska verkkotunnuksen käyttäjä on vastuussa rekisteröimänsä tunnuksen oikeellisuudesta, on hyvä tarkistaa tunnuksen käyttövapautta eri rekistereiden nettisivuilta. Tällaisia ovat muun muassa YTJ eli yritystietojärjestelmä, PRH, Kaupparekisteri, yhdistysrekisteri sekä tavaramerkkirekisteri ja EU:n tavaramerkkirekisteri. PRH:n Virre-tietopalvelu on näppärä tietopankki Suomeen rekisteröityviä yrityksiä koskien.

Hyvällä nimellä on arvoa

Blogin ja verkkosivuston nimeä valitessa kannattaa ennakoida nimen arvoa. Harrastuksena alkaneesta blogista saattaa ajan myötä kehkeytyä rahasampo, joka voidaan tuotteistaa. Verkkosivuston nimi taas kannattaa tarvittaessa valita siten, että se on mahdollista siirtää sopivalle taholle kaupallisessa mielessä. Menestyvä verkkosivusto tuottaa lisäarvoa esimerkiksi yritykselle, kun taas nimekäs blogi luo kassavirtaa kävijämäärien mukaisesti mainostuloina ja kaupallisen yhteistyön muodossa. Tee siis nimestä tuottoisa enne!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *